หน้าแรก เกี่ยวกับ ก.สมบูรณ์ ความปลอดภัย การบริการ การอบรมพนักงาน ติดต่อกับ ก.สมบูรณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


ชื่อเข้าระบบ
รหัสผ่านเข้าระบบ

     

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ราคาน้ำมัน
ข่าวสารและกิจกรรม ก.สมบูรณ์ การให้บริการของ ก.สมบูรณ์ ก.สมบูรณ์ และ สิ่งแวดล้อม

       ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน "ราชัน" แห่งการปกครอง...อ่านต่อ

        บริษัท ก.สมบูรณ์ จำกัด เป็น บริษัท ที่ทำการขนส่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ น้ำมัน โดยจะทำการจัดน้ำมันเชื้อเพลิงไปตามปั้มน้ำมันทั่วประเทศไทยตามที่ผู้ว่าจ้างนั้นทำการสั่งน้ำมันเพื่อให้ทำการขนส่งให้ ในปัจจุบัน ก.สมบูรณ์ ได้มีสัญญาการขนส่งกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดย การส่งน้ำมันให้กับลูกค้าที่เป็นปั้มน้ำมัน ปตท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และ หน่วยงานราชการ

        บริษัท ก.สมบูรณ์ จำกัด ประกอบธุรกิจการขนส่งน้ำมัน โดย ก.สมบูรณ์ จะดำเนินการขนส่งให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแก่พนักงานขับรถและผู้ใช้ทางจราจรบนท้องถนน บริษัท ก.สมบูรณ์ จำกัด จะพยายามป้องการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง เพื่อไม่ให้มิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วย การประกอบธุรกิจของ บริษัท ก.สมบูรณ์ จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน ซึ่งหากมีการหกล้นของน้ำมันเกิดอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม บริษัท ก.สมบูรณ์ จำกัด จะดำเนินการสำสวจเส้นทางการขนส่งเพื่อทำการอบรมแก่พนักงานถึงเส้นทางที่เป็นอันตรายและใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังDecember 2014 K.Somboon Co.,LTD. CopyRight © All rights reserved.